k.ú.: 700592 - Myslibořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591190 - Myslibořice NUTS5 CZ0634591190
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1278 6780688
zahrada 368 263835
ovoc. sad 1 2726
travní p. 340 488703
lesní poz 108 2951424
vodní pl. nádrž umělá 1 3536
vodní pl. rybník 6 87064
vodní pl. tok přirozený 8 4836
vodní pl. tok umělý 162 17562
zast. pl. 339 117055
ostat.pl. jiná plocha 64 43569
ostat.pl. manipulační pl. 13 25494
ostat.pl. neplodná půda 15 13376
ostat.pl. ostat.komunikace 123 232129
ostat.pl. pohřeb. 3 4325
ostat.pl. silnice 34 99538
ostat.pl. skládka 1 68
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 657
ostat.pl. zeleň 4 87389
Celkem KN 2869 11223974
Par. KMD 2869 11223974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 176
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 338
byt.z. byt 11
obč.z. byt 18
Celkem JED 29
LV 442
spoluvlastník 688

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 18.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 17.05.2022 00:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.