k.ú.: 700606 - Myslík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598551 - Palkovice NUTS5 CZ0802598551
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 12417
zahrada 365 270277
ovoc. sad 2 9159
travní p. 712 2276154
lesní poz 367 3617107
vodní pl. tok přirozený 24 20341
vodní pl. zamokřená pl. 9 4570
zast. pl. zbořeniště 15 2202
zast. pl. 348 76609
ostat.pl. jiná plocha 92 49278
ostat.pl. manipulační pl. 10 15782
ostat.pl. neplodná půda 186 121399
ostat.pl. ostat.komunikace 229 149431
ostat.pl. pohřeb. 2 2858
ostat.pl. silnice 4 11342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7365
ostat.pl. zeleň 1 300
Celkem KN 2378 6646591
Par. KMD 2378 6646591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 200
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 71
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 333
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 434
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 05.03.2013 reprodukce otisku mapy z r. 1893


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 07:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.