k.ú.: 700631 - Myslín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549614 - Myslín NUTS5 CZ0314549614
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2611928
zahrada 68 49933
travní p. mez, stráň 3 1628
travní p. 123 789922
lesní poz 27 290324
vodní pl. nádrž přírodní 2 693
vodní pl. nádrž umělá 1 273
vodní pl. rybník 1 3442
vodní pl. tok přirozený 8 84247
vodní pl. tok umělý 4 12029
vodní pl. zamokřená pl. 2 3539
zast. pl. společný dvůr 4 271
zast. pl. 104 65921
ostat.pl. dráha 4 64350
ostat.pl. jiná plocha 30 14980
ostat.pl. manipulační pl. 10 10390
ostat.pl. neplodná půda 34 40468
ostat.pl. ostat.komunikace 58 87792
ostat.pl. silnice 8 17118
ostat.pl. zeleň 6 5072
Celkem KN 616 4154320
Par. DKM 616 4154320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 102
LV 144
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2004
DKM-KPÚ 07.06.2004 1:1000 17.09.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1830 19.10.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 03:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.