k.ú.: 700720 - Domažličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 862688
zahrada 20 12723
travní p. 81 224136
lesní poz 7 35308
vodní pl. nádrž umělá 1 1576
vodní pl. rybník 3 9085
vodní pl. tok přirozený 1 155
vodní pl. tok umělý 34 5461
vodní pl. zamokřená pl. 1 171
zast. pl. 44 20961
ostat.pl. jiná plocha 5 1228
ostat.pl. manipulační pl. 1 309
ostat.pl. neplodná půda 28 30610
ostat.pl. ostat.komunikace 37 23243
ostat.pl. silnice 4 8500
ostat.pl. zeleň 1 441
Celkem KN 400 1236595
Par. KMD 400 1236595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 40
LV 48
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2017
KM-D 1:2000 20.10.2000 12.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 20.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 15:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.