k.ú.: 700754 - Pečetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 1656429
zahrada 89 69734
travní p. 175 416540
lesní poz 44 1216545
vodní pl. nádrž přírodní 1 744
vodní pl. nádrž umělá 1 952
vodní pl. rybník 3 9319
vodní pl. tok přirozený 4 1741
vodní pl. tok umělý 46 9431
zast. pl. zbořeniště 1 56
zast. pl. 65 31904
ostat.pl. jiná plocha 8 8936
ostat.pl. manipulační pl. 1 83
ostat.pl. neplodná půda 111 67842
ostat.pl. ostat.komunikace 31 59828
ostat.pl. silnice 2 11575
ostat.pl. zeleň 1 29
Celkem KN 946 3561688
Par. KMD 946 3561688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 39
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 116
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2017
KM-D 1:2000 14.11.2000 18.07.2017
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.