k.ú.: 700762 - Újezdec u Měcholup - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 890109
zahrada 26 18087
travní p. 13 126686
lesní poz 9 349561
vodní pl. nádrž umělá 2 1280
vodní pl. rybník 1 4928
vodní pl. tok umělý 6 4085
vodní pl. zamokřená pl. 1 640
zast. pl. 18 17654
ostat.pl. jiná plocha 11 3635
ostat.pl. neplodná půda 13 6176
ostat.pl. ostat.komunikace 18 16031
ostat.pl. silnice 6 21004
ostat.pl. zeleň 2 127
Celkem KN 261 1460003
Par. KMD 261 1460003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 18
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 41
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.07.2017
KM-D 1:2000 20.10.2000 19.07.2017
S-SK GS 1:2880 1837 20.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.