k.ú.: 700797 - Selibov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549771 - Protivín NUTS5 CZ0314549771
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 818 2554984
zahrada 56 32976
travní p. 368 586775
lesní poz 139 418313
vodní pl. nádrž umělá 1 492
vodní pl. tok přirozený 71 10284
vodní pl. tok umělý 124 12472
vodní pl. zamokřená pl. 3 4669
zast. pl. společný dvůr 3 1238
zast. pl. zbořeniště 1 306
zast. pl. 92 49997
ostat.pl. jiná plocha 20 48684
ostat.pl. manipulační pl. 9 9565
ostat.pl. neplodná půda 29 42983
ostat.pl. ostat.komunikace 84 62329
ostat.pl. silnice 20 73068
ostat.pl. zeleň 5 633
Celkem KN 1843 3909768
Par. DKM 13 87680
Par. KMD 1830 3822088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 92
LV 142
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837 13.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 02:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.