k.ú.: 700835 - Kožlí u Myštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551473 - Myštice NUTS5 CZ0316551473
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 2333911
zahrada 76 52939
travní p. 107 536606
lesní poz 20 599778
vodní pl. nádrž umělá 3 4194
vodní pl. rybník 3 30762
vodní pl. tok přirozený 3 3193
vodní pl. tok umělý 27 29034
vodní pl. zamokřená pl. 1 1027
zast. pl. společný dvůr 1 506
zast. pl. 75 49649
ostat.pl. jiná plocha 8 6167
ostat.pl. manipulační pl. 3 5800
ostat.pl. neplodná půda 45 91499
ostat.pl. ostat.komunikace 50 102196
ostat.pl. silnice 9 51654
Celkem KN 555 3898915
Par. DKM 385 3780245
Par. KMD 170 118670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 153
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 07.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 21.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 23:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.