k.ú.: 700941 - Dub u Mžan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570435 - Mžany NUTS5 CZ0521570435
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1358522
zahrada 47 39942
travní p. 19 49398
vodní pl. nádrž přírodní 1 153
vodní pl. tok přirozený 15 2944
vodní pl. tok umělý 5 1918
zast. pl. 39 20612
ostat.pl. jiná plocha 21 11000
ostat.pl. manipulační pl. 12 9000
ostat.pl. neplodná půda 4 2946
ostat.pl. ostat.komunikace 26 15019
ostat.pl. silnice 4 26158
ostat.pl. zeleň 5 823
Celkem KN 363 1538435
Par. KMD 363 1538435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 26
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 37
LV 74
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2022 20:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.