k.ú.: 700967 - Stračovská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570435 - Mžany NUTS5 CZ0521570435
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 923748
zahrada 84 79241
ovoc. sad 1 3188
travní p. 30 97514
lesní poz 5 793514
vodní pl. nádrž umělá 3 3815
vodní pl. tok přirozený 16 2329
zast. pl. 72 35016
ostat.pl. jiná plocha 9 2478
ostat.pl. manipulační pl. 14 8000
ostat.pl. neplodná půda 2 432
ostat.pl. ostat.komunikace 39 30829
ostat.pl. silnice 2 21647
ostat.pl. zeleň 2 3554
Celkem KN 410 2005305
Par. KMD 410 2005305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 64
LV 114
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1824 06.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 06:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.