k.ú.: 700991 - Načeradec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530212 - Načeradec NUTS5 CZ0201530212
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1355 7253501
zahrada 285 190994
ovoc. sad 10 30218
travní p. 714 1597904
lesní poz 65 730038
vodní pl. nádrž přírodní 6 6216
vodní pl. nádrž umělá 11 19434
vodní pl. rybník 9 38460
vodní pl. tok přirozený 9 1371
vodní pl. tok umělý 66 19501
vodní pl. zamokřená pl. 5 1519
zast. pl. společný dvůr 8 3107
zast. pl. zbořeniště 9 2416
zast. pl. 464 173579
ostat.pl. jiná plocha 137 108667
ostat.pl. manipulační pl. 43 68914
ostat.pl. neplodná půda 42 40496
ostat.pl. ostat.komunikace 143 182846
ostat.pl. pohřeb. 5 7872
ostat.pl. silnice 25 125684
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10769
ostat.pl. zeleň 9 31910
Celkem KN 3424 10645416
Par. KMD 3421 10642195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 181
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 47
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 437
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 611
spoluvlastník 926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 23:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.