k.ú.: 701033 - Licomělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571903 - Načešice NUTS5 CZ0531571903
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1536724
zahrada 128 93612
ovoc. sad 1 3543
travní p. 146 247837
lesní poz 87 1978303
vodní pl. nádrž umělá 2 2007
vodní pl. tok umělý 2 592
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. 103 38720
ostat.pl. jiná plocha 26 14931
ostat.pl. manipulační pl. 13 11783
ostat.pl. neplodná půda 14 2952
ostat.pl. ostat.komunikace 48 48858
ostat.pl. silnice 6 29382
Celkem KN 775 4009268
Par. KMD 775 4009268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 94
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 166
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 23.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.