k.ú.: 701041 - Načešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571903 - Načešice NUTS5 CZ0531571903
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 921
orná půda 292 2203155
zahrada 290 225388
ovoc. sad 3 35119
travní p. 134 300092
lesní poz 91 1890762
vodní pl. rybník 4 17462
vodní pl. tok umělý 30 10495
zast. pl. společný dvůr 2 14
zast. pl. 292 83170
ostat.pl. jiná plocha 57 39003
ostat.pl. manipulační pl. 12 29212
ostat.pl. neplodná půda 59 43349
ostat.pl. ostat.komunikace 89 92641
ostat.pl. silnice 16 49588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 13050
Celkem KN 1380 5033421
Par. KMD 1380 5033421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 150
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 288
byt.z. byt 12
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 18
LV 375
spoluvlastník 530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2009
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 18:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.