k.ú.: 701190 - Dolsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574261 - Nahořany NUTS5 CZ0523574261
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1626109
zahrada 38 39404
ovoc. sad 2 6606
travní p. 40 183314
lesní poz 21 33394
vodní pl. tok přirozený 3 47371
vodní pl. tok umělý 31 20767
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. 39 26196
ostat.pl. jiná plocha 5 2270
ostat.pl. neplodná půda 10 11234
ostat.pl. ostat.komunikace 19 55229
ostat.pl. silnice 2 11816
Celkem KN 298 2063858
Par. DKM 298 2063858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 38
LV 92
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.11.2016 1:1000 07.11.2016 *)
DKM 1:1000 21.04.2005
THM-V 1:2000 01.07.1969 21.04.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1969


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 07:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.