k.ú.: 701246 - Nahý Újezdec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560910 - Chodský Újezd NUTS5 CZ0327560910
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1571410
zahrada 67 51158
ovoc. sad 3 56474
travní p. 92 2212363
lesní poz 37 1826614
vodní pl. nádrž umělá 3 4720
vodní pl. rybník 6 214521
vodní pl. tok přirozený 13 17616
vodní pl. tok umělý 6 3914
vodní pl. zamokřená pl. 2 18684
zast. pl. zbořeniště 11 11466
zast. pl. 89 67472
ostat.pl. jiná plocha 30 27002
ostat.pl. manipulační pl. 4 37760
ostat.pl. neplodná půda 22 37892
ostat.pl. ostat.komunikace 45 100706
ostat.pl. pohřeb. 1 1206
ostat.pl. silnice 2 56589
Celkem KN 469 6317567
Par. DKM 217 4673490
Par. KMD 252 1644077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 75
LV 90
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.05.2020
KMD 1:1000 20.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 13.05.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 20.05.2022 23:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.