k.ú.: 701254 - Náchod u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552046 - Tábor NUTS5 CZ0317552046
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 562
orná půda 382 2015339
zahrada 164 111451
travní p. 315 620790
lesní poz 98 325228
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. nádrž umělá 21 58864
vodní pl. tok přirozený 32 19817
vodní pl. tok umělý 22 12673
vodní pl. zamokřená pl. 2 333
zast. pl. společný dvůr 3 5494
zast. pl. zbořeniště 3 1265
zast. pl. 261 59647
ostat.pl. dráha 9 51350
ostat.pl. jiná plocha 100 17675
ostat.pl. manipulační pl. 37 25819
ostat.pl. neplodná půda 54 17719
ostat.pl. ostat.komunikace 122 92082
ostat.pl. silnice 25 66767
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2586
ostat.pl. zeleň 27 7925
Celkem KN 1683 3513627
Par. DKM 1683 3513627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 65
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 9
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 6
Celkem BUD 255
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 12
LV 355
spoluvlastník 605

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018
DKM 1:1000 30.09.2015
THM-G 1:1000 15.08.1975 27.12.2018 i 1:2000
THM-V 1:1000 15.08.1975 30.09.2015 i 1:2000
S-SK GS 1:2880 1830 15.08.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 19.05.2022 08:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.