k.ú.: 701262 - Náchod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 95870
zahrada mez, stráň 4 1445
zahrada 1973 1139912
ovoc. sad 56 156753
travní p. mez, stráň 13 3897
travní p. 419 989333
lesní poz mez, stráň 1 420
lesní poz 134 2528500
vodní pl. nádrž umělá 2 2671
vodní pl. rybník 8 49930
vodní pl. tok přirozený 10 46784
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 20
vodní pl. zamokřená pl. 4 84597
zast. pl. společný dvůr 15 5086
zast. pl. zbořeniště 22 21208
zast. pl. 3678 831487
ostat.pl. dráha 11 139577
ostat.pl. jiná plocha 611 359234
ostat.pl. manipulační pl. 106 140127
ostat.pl. mez, stráň 46 15464
ostat.pl. neplodná půda 163 119975
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 8331
ostat.pl. ostat.komunikace 700 681022
ostat.pl. pohřeb. 4 20800
ostat.pl. silnice 79 150691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 97231
ostat.pl. zeleň 164 215941
Celkem KN 8277 7906306
Par. DKM 8277 7906306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 179
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 134
č.p. rod.dům 1541
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 699
č.e. jiná st. 71
č.e. obč.vyb. 10
č.e. rod.rekr 242
č.e. tech.vyb 29
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 289
bez čp/če jiná st. 163
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 39
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če ubyt.zař 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3611
byt.z. byt 3073
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 62
obč.z. byt 100
obč.z. dílna 4
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 3288
LV 5458
spoluvlastník 9311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2004
Ins. A 1:1000 01.12.1937 20.03.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 21:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.