k.ú.: 701297 - Babí u Náchoda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 554576
zahrada mez, stráň 1 590
zahrada 304 229350
ovoc. sad 9 25577
travní p. mez, stráň 1 133
travní p. 194 424423
lesní poz les(ne hospodář) 2 44301
lesní poz 127 596899
vodní pl. nádrž umělá 3 823
zast. pl. zbořeniště 1 2
zast. pl. 352 121193
ostat.pl. dráha 1 337
ostat.pl. jiná plocha 89 40505
ostat.pl. manipulační pl. 14 6048
ostat.pl. mez, stráň 3 785
ostat.pl. neplodná půda 34 15315
ostat.pl. ostat.komunikace 137 70687
ostat.pl. silnice 8 28168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3807
ostat.pl. zeleň 1 304
Celkem KN 1378 2163823
Par. DKM 1378 2163823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 236
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 10
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 349
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 3
Celkem JED 32
LV 383
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2003
THM-V 1:2000 01.04.1979 16.12.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 18:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.