k.ú.: 701335 - Staré Město nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 90208
zahrada mez, stráň 1 230
zahrada skleník-pařeniš. 3 224
zahrada 361 240580
ovoc. sad 7 41984
travní p. 91 350615
lesní poz les(ne hospodář) 1 5679
lesní poz 55 644888
vodní pl. tok přirozený 4 41419
zast. pl. 532 172531
ostat.pl. jiná plocha 177 123820
ostat.pl. manipulační pl. 28 70638
ostat.pl. mez, stráň 3 445
ostat.pl. neplodná půda 30 31302
ostat.pl. ostat.komunikace 128 115582
ostat.pl. silnice 7 44128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7047
ostat.pl. zeleň 10 28479
Celkem KN 1458 2009799
Par. DKM 1458 2009799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 48
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 236
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 46
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 47
č.e. tech.vyb 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 517
byt.z. byt 1348
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 93
byt.z. j.nebyt 11
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 76
Celkem JED 1534
LV 1500
spoluvlastník 3026

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.1999 přepracování + nové mapování
Ins. A 1:1000 01.12.1937 06.12.1999 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 06.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 05:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.