k.ú.: 701378 - Malé Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 385877
zahrada 92 76006
ovoc. sad 13 26742
travní p. 267 853002
lesní poz 73 365132
vodní pl. nádrž umělá 3 1522
vodní pl. tok přirozený 53 49424
vodní pl. tok umělý 33 14414
zast. pl. zbořeniště 8 1661
zast. pl. 158 53380
ostat.pl. dráha 6 55532
ostat.pl. jiná plocha 67 60164
ostat.pl. neplodná půda 10 10566
ostat.pl. ostat.komunikace 139 51707
ostat.pl. silnice 9 20986
ostat.pl. zeleň 2 3152
Celkem KN 1047 2029267
Par. DKM 1047 2029267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 64
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 146
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 206
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.1996 ZMVM z r.1992
S-SK GS 1:2880 1840 26.08.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 09:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.