k.ú.: 701394 - Mezice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504441 - Náklo NUTS5 CZ0712504441
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 5202
orná půda 171 2302796
zahrada 152 108509
ovoc. sad 3 14634
travní p. 9 7084
lesní poz 2 8988
vodní pl. tok přirozený 5 12309
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 111
zast. pl. zbořeniště 2 665
zast. pl. 158 64717
ostat.pl. jiná plocha 33 11025
ostat.pl. manipulační pl. 17 28273
ostat.pl. ostat.komunikace 69 85974
ostat.pl. silnice 15 44291
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3537
ostat.pl. zeleň 12 2891
Celkem KN 661 2701006
Par. DKM 661 2701006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 112
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
Celkem BUD 155
LV 183
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.08.2000
S-SK ŠD 1:2500 1921 31.08.2000
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1921


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.