k.ú.: 701548 - Náměšť na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504505 - Náměšť na Hané NUTS5 CZ0712504505
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1226 7818530
zahrada 805 598639
ovoc. sad 1 2917
travní p. 39 249839
lesní poz 190 8570282
vodní pl. nádrž umělá 6 5173
vodní pl. tok přirozený 15 116877
zast. pl. společný dvůr 2 618
zast. pl. zbořeniště 6 5662
zast. pl. 1061 319858
ostat.pl. dráha 2 36586
ostat.pl. jiná plocha 161 163475
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 498
ostat.pl. manipulační pl. 35 52781
ostat.pl. ostat.komunikace 278 514575
ostat.pl. pohřeb. 5 5808
ostat.pl. silnice 18 138316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 39006
ostat.pl. zeleň 2 12378
Celkem KN 3873 18651818
Par. DKM 3873 18651818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 705
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 104
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1029
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 38
LV 1298
spoluvlastník 2003

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.09.2002
Ins. A 1:2000 01.01.1954 12.09.2002
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1954


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.