k.ú.: 701637 - Nasavrky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571911 - Nasavrky NUTS5 CZ0531571911
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1117264
zahrada 495 372316
ovoc. sad 2 13630
travní p. 294 1374050
lesní poz les s budovou 9 306
lesní poz 172 1784686
vodní pl. nádrž přírodní 3 8021
vodní pl. nádrž umělá 5 13882
vodní pl. rybník 1 30919
vodní pl. tok přirozený 56 30154
vodní pl. tok umělý 8 4238
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 9
vodní pl. zamokřená pl. 1 246
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. 674 177773
ostat.pl. jiná plocha 181 93738
ostat.pl. manipulační pl. 11 14491
ostat.pl. neplodná půda 16 42061
ostat.pl. ostat.komunikace 186 215812
ostat.pl. pohřeb. 1 4937
ostat.pl. silnice 30 143526
ostat.pl. skládka 1 1140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21672
ostat.pl. zeleň 119 171808
Celkem KN 2441 5636685
PK 30 143274
Celkem ZE 30 143274
Par. DKM 2231 3893889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 351
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 146
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 671
byt.z. byt 108
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 18
Celkem JED 128
LV 824
spoluvlastník 1304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2021 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2016
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 15:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.