k.ú.: 701661 - Našiměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594512 - Našiměřice NUTS5 CZ0647594512
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 5372146
zahrada 50 41910
ovoc. sad 2 3537
lesní poz les(ne hospodář) 31 90523
lesní poz 10 22163
vodní pl. tok přirozený 5 24061
zast. pl. společný dvůr 1 575
zast. pl. zbořeniště 28 11048
zast. pl. 137 73183
ostat.pl. dráha 2 7296
ostat.pl. jiná plocha 37 42606
ostat.pl. manipulační pl. 8 46580
ostat.pl. neplodná půda 12 5783
ostat.pl. ostat.komunikace 108 226715
ostat.pl. pohřeb. 1 1919
ostat.pl. silnice 8 37534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10305
ostat.pl. zeleň 4 1024
Celkem KN 758 6018908
Par. DKM 455 5730554
Par. KMD 303 288354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 136
LV 173
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.03.2015
DKM-KPÚ 30.12.2013 1:1000 30.12.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 01:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.