k.ú.: 701670 - Návojná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585521 - Návojná NUTS5 CZ0724585521
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 517625
zahrada 199 109202
ovoc. sad 10 22487
travní p. mez, stráň 13 25364
travní p. 635 2511416
lesní poz ostat.komunikace 6 12935
lesní poz 143 4178327
vodní pl. nádrž umělá 1 350
vodní pl. rybník 2 214
vodní pl. tok přirozený 38 36041
zast. pl. společný dvůr 12 3801
zast. pl. zbořeniště 6 3142
zast. pl. 256 67010
ostat.pl. dráha 1 2315
ostat.pl. jiná plocha 125 32051
ostat.pl. manipulační pl. 76 16576
ostat.pl. neplodná půda 102 221115
ostat.pl. ostat.komunikace 153 175807
ostat.pl. silnice 24 17820
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9688
ostat.pl. zeleň 19 9063
Celkem KN 2085 7972349
Par. DKM 810 3158905
Par. KMD 1275 4813444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 128
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 244
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 384
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.06.2021
KMD 1:1000 11.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.