k.ú.: 701734 - Hněvín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554693 - Nebanice NUTS5 CZ0411554693
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 1794516
zahrada 8 3993
travní p. 22 245556
lesní poz 5 25354
vodní pl. nádrž umělá 4 9608
vodní pl. tok přirozený 5 5046
vodní pl. tok umělý 5 26541
vodní pl. zamokřená pl. 5 11520
zast. pl. společný dvůr 1 261
zast. pl. zbořeniště 2 1796
zast. pl. 11 9113
ostat.pl. dráha 1 5221
ostat.pl. jiná plocha 21 42690
ostat.pl. manipulační pl. 4 13190
ostat.pl. neplodná půda 19 123275
ostat.pl. ostat.komunikace 14 36262
ostat.pl. silnice 4 28187
Celkem KN 152 2382129
Par. DKM 152 2382129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 23
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2012
THM-V 1:2000 01.01.1973 13.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.05.2022 20:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.