k.ú.: 701742 - Nebanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554693 - Nebanice NUTS5 CZ0411554693
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 894951
zahrada 66 38155
travní p. 155 1799279
lesní poz 1 374
vodní pl. nádrž umělá 4 44866
vodní pl. tok přirozený 3 70905
vodní pl. tok umělý 5 25948
vodní pl. zamokřená pl. 6 40656
zast. pl. společný dvůr 6 1211
zast. pl. zbořeniště 3 2161
zast. pl. 150 42790
ostat.pl. dráha 1 49900
ostat.pl. jiná plocha 75 139041
ostat.pl. manipulační pl. 22 71790
ostat.pl. neplodná půda 15 39202
ostat.pl. ostat.komunikace 59 63369
ostat.pl. pohřeb. 2 3949
ostat.pl. silnice 8 53206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12566
ostat.pl. zeleň 8 5097
Celkem KN 622 3399416
Par. DKM 622 3399416
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 65
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 150
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 12
Celkem JED 60
LV 203
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2015
THM-V 1:2000 01.01.1973 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.