k.ú.: 701777 - Nebeská Rybná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576701 - Rokytnice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576701
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 4696
travní p. 411 6996081
lesní poz les(ne hospodář) 14 867920
lesní poz ostat.komunikace 4 2121
lesní poz 139 3332321
vodní pl. nádrž přírodní 2 1159
vodní pl. tok přirozený 22 116799
vodní pl. zamokřená pl. 6 53354
zast. pl. společný dvůr 2 651
zast. pl. zbořeniště 24 9175
zast. pl. 132 52666
ostat.pl. dráha 1 978
ostat.pl. jiná plocha 61 115550
ostat.pl. manipulační pl. 3 18091
ostat.pl. neplodná půda 29 25165
ostat.pl. ostat.komunikace 81 235492
ostat.pl. pohřeb. 1 1559
ostat.pl. silnice 6 70361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8056
ostat.pl. zeleň 30 82689
Celkem KN 974 11994884
Par. DKM 974 11994884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 5
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 130
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 191
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.05.2012 1:1000 09.05.2012 *)
DKM-KPÚ 11.03.2011 1:1000 11.03.2011 *) část při KPÚ Pěčín u Rychnova n. Kn.
S-SK GS 1:2880 1840 09.05.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 22:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.