k.ú.: 701882 - Nečemice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566853 - Tuchořice NUTS5 CZ0424566853
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 1740853
chmelnice 62 533919
zahrada 85 61910
ovoc. sad mez, stráň 1 5898
ovoc. sad 1 5365
travní p. 171 622900
lesní poz les(ne hospodář) 2 1232
lesní poz 68 4781516
vodní pl. nádrž umělá 2 1967
vodní pl. tok přirozený 43 41858
vodní pl. zamokřená pl. 28 6702
zast. pl. společný dvůr 1 55
zast. pl. zbořeniště 7 2442
zast. pl. 224 83755
ostat.pl. jiná plocha 87 65652
ostat.pl. manipulační pl. 2 1429
ostat.pl. neplodná půda 199 158287
ostat.pl. ostat.komunikace 95 89671
ostat.pl. pohřeb. 1 1530
ostat.pl. silnice 11 55779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 35991
ostat.pl. zeleň 3 194
Celkem KN 1461 8298905
Par. KMD 1461 8298905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 3
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 222
LV 262
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.09.2014
S-SK GS 1:2880 1843 11.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 10:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.