k.ú.: 701891 - Chraberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 546429 - Chraberce NUTS5 CZ0424546429
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 14 3739
orná půda 409 2728329
zahrada 63 43475
ovoc. sad 1 2837
travní p. 57 141430
vodní pl. nádrž umělá 2 2388
vodní pl. tok přirozený 39 9327
zast. pl. společný dvůr 1 73
zast. pl. zbořeniště 2 339
zast. pl. 92 48075
ostat.pl. jiná plocha 82 209738
ostat.pl. manipulační pl. 19 26646
ostat.pl. neplodná půda 317 363170
ostat.pl. ostat.komunikace 144 59845
ostat.pl. silnice 4 40476
Celkem KN 1246 3679887
Par. DKM 1246 3679887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 62
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 91
LV 170
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2000 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 01.04.1992 30.03.2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 10:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.