k.ú.: 701904 - Nečichy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 565971 - Louny NUTS5 CZ0424565971
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 643
orná půda 427 3040130
zahrada 58 34569
travní p. mez, stráň 1 344
travní p. 21 34127
lesní poz 34 114975
vodní pl. nádrž přírodní 1 219
vodní pl. nádrž umělá 3 4448
vodní pl. tok přirozený 86 22819
zast. pl. společný dvůr 7 3226
zast. pl. 68 44736
ostat.pl. jiná plocha 15 13823
ostat.pl. manipulační pl. 15 18985
ostat.pl. neplodná půda 95 118179
ostat.pl. ostat.komunikace 129 61389
ostat.pl. pohřeb. 1 481
ostat.pl. silnice 3 52303
ostat.pl. zeleň 1 237
Celkem KN 967 3565633
Par. DKM 967 3565633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 66
LV 132
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1999 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 01.04.1992 12.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 23:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.