k.ú.: 701947 - Březín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559261 - Nečtiny NUTS5 CZ0325559261
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 3996703
zahrada 132 79327
travní p. 288 1615937
lesní poz 605 5446780
vodní pl. nádrž umělá 7 12507
vodní pl. tok přirozený 21 15985
vodní pl. tok umělý 58 30247
vodní pl. zamokřená pl. 22 32758
zast. pl. společný dvůr 1 53
zast. pl. zbořeniště 29 10182
zast. pl. 145 53865
ostat.pl. jiná plocha 174 239270
ostat.pl. manipulační pl. 42 57123
ostat.pl. neplodná půda 119 238432
ostat.pl. ostat.komunikace 146 151900
ostat.pl. pohřeb. 1 1852
ostat.pl. silnice 9 58651
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1237
Celkem KN 2075 12042809
Par. KMD 2075 12042809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 142
LV 145
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
KM-D 1:2000 26.06.2000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 26.06.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.