k.ú.: 702005 - Lešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559261 - Nečtiny NUTS5 CZ0325559261
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 777758
zahrada 27 11996
travní p. 64 131466
lesní poz 91 3632956
vodní pl. nádrž umělá 2 1056
vodní pl. tok přirozený 4 9402
vodní pl. tok umělý 9 4417
zast. pl. společný dvůr 1 100
zast. pl. 26 10037
ostat.pl. jiná plocha 53 37708
ostat.pl. neplodná půda 13 11557
ostat.pl. ostat.komunikace 37 43684
ostat.pl. silnice 1 6484
Celkem KN 406 4678621
Par. KMD 406 4678621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 24
LV 37
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2017
KM-D 1:2000 26.06.2000 20.09.2017
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.