k.ú.: 702064 - Doubravice u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535664 - Doubravice NUTS5 CZ0311535664
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 622354
zahrada skleník-pařeniš. 1 14
zahrada 137 90138
travní p. 101 554193
lesní poz 44 279640
vodní pl. rybník 3 4977
vodní pl. tok umělý 18 2122
vodní pl. zamokřená pl. 28 26910
zast. pl. společný dvůr 3 1970
zast. pl. 166 36890
ostat.pl. dráha 1 26048
ostat.pl. jiná plocha 63 29228
ostat.pl. manipulační pl. 24 27792
ostat.pl. neplodná půda 49 29026
ostat.pl. ostat.komunikace 66 39317
ostat.pl. silnice 16 44438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2256
ostat.pl. zeleň 6 5724
Celkem KN 947 1823037
Par. DKM 947 1823037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 6
Celkem BUD 162
LV 232
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.10.2009 1:1000 12.10.2009 *)
DKM 1:1000 19.06.2008 Část - mimo KPÚ
THM-G 1:2000 01.01.1988 12.10.2009 Od 19.06.2008 jen v prostoru KPÚ.
THM-V 1:2000 01.01.1988 19.06.2008
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.