k.ú.: 702137 - Nedachlebice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592404 - Nedachlebice NUTS5 CZ0722592404
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1014 3955914
zahrada 424 288532
ovoc. sad 17 52100
travní p. 622 1166290
lesní poz ostat.komunikace 3 12543
lesní poz 65 5192032
vodní pl. nádrž umělá 2 13232
vodní pl. rybník 2 12112
vodní pl. tok přirozený 86 80285
vodní pl. tok umělý 5 2879
zast. pl. zbořeniště 17 3757
zast. pl. 388 121615
ostat.pl. jiná plocha 271 141853
ostat.pl. manipulační pl. 60 43757
ostat.pl. neplodná půda 215 223345
ostat.pl. ostat.komunikace 189 226862
ostat.pl. pohřeb. 2 2977
ostat.pl. silnice 44 33094
ostat.pl. skládka 1 13
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8692
ostat.pl. zeleň 16 35974
Celkem KN 3447 11617858
Par. DKM 1890 5659294
Par. KMD 1557 5958564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 142
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 133
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 372
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 6
Celkem JED 21
LV 698
spoluvlastník 1300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.08.2016 1:1000 09.08.2016 *)
KMD 1:1000 10.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.