k.ú.: 702188 - Nedašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585530 - Nedašov NUTS5 CZ0724585530
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 837 1016010
zahrada 319 198095
ovoc. sad 3 9447
travní p. 1774 4868614
lesní poz 319 4800958
vodní pl. tok přirozený 90 48155
vodní pl. tok umělý 22 17770
vodní pl. zamokřená pl. 1 70
zast. pl. zbořeniště 15 2696
zast. pl. 538 153312
ostat.pl. jiná plocha 227 576274
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 17334
ostat.pl. manipulační pl. 44 10373
ostat.pl. neplodná půda 377 391102
ostat.pl. ostat.komunikace 527 247132
ostat.pl. pohřeb. 5 5660
ostat.pl. silnice 81 25959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 19357
ostat.pl. zeleň 2 67
Celkem KN 5195 12408385
Par. DKM 622 1556092
Par. KMD 4573 10852293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 176
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 200
č.p. výroba 1
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 502
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 826
spoluvlastník 1964

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.06.2016
KMD 1:1000 05.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 10.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 17:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.