k.ú.: 702315 - Pernštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596175 - Nedvědice NUTS5 CZ0643596175
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3702
zahrada 96 87400
travní p. 34 82530
lesní poz les s budovou 1 176
lesní poz 56 888004
vodní pl. tok přirozený 7 11600
zast. pl. společný dvůr 1 87
zast. pl. zbořeniště 3 887
zast. pl. 76 30109
ostat.pl. dráha 6 17360
ostat.pl. jiná plocha 31 90097
ostat.pl. neplodná půda 45 31518
ostat.pl. ostat.komunikace 29 15933
ostat.pl. silnice 22 41729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7439
ostat.pl. zeleň 3 146467
Celkem KN 413 1455038
Par. KMD 413 1455038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 6
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 75
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 89
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.