k.ú.: 702323 - Nedvězí u Říčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 3126128
zahrada 107 57090
ovoc. sad 2 16018
travní p. 138 160823
lesní poz 87 178330
vodní pl. nádrž umělá 3 2368
vodní pl. tok přirozený 83 14339
vodní pl. tok umělý 2 611
zast. pl. společný dvůr 5 1288
zast. pl. zbořeniště 2 246
zast. pl. 166 56226
ostat.pl. jiná plocha 82 30843
ostat.pl. manipulační pl. 15 16519
ostat.pl. neplodná půda 22 6516
ostat.pl. ostat.komunikace 87 38963
ostat.pl. silnice 34 79729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 400
ostat.pl. zeleň 33 22070
Celkem KN 1186 3808507
Par. DKM 1186 3808507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 164
byt.z. byt 9
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 20
LV 236
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2008
THM-V 1:1000 01.10.1981 26.05.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.