k.ú.: 702323 - Nedvězí u Říčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 336
orná půda 325 3111426
zahrada mez, stráň 4 4063
zahrada 129 63377
ovoc. sad 2 16018
travní p. mez, stráň 20 9728
travní p. 122 153704
lesní poz 87 178330
vodní pl. nádrž umělá 3 2368
vodní pl. tok přirozený 83 14339
vodní pl. tok umělý 2 611
zast. pl. společný dvůr 2 953
zast. pl. 168 56673
ostat.pl. jiná plocha 103 39744
ostat.pl. manipulační pl. 13 16128
ostat.pl. mez, stráň 2 384
ostat.pl. neplodná půda 5 2632
ostat.pl. ostat.komunikace 98 43719
ostat.pl. silnice 29 78258
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 400
ostat.pl. zeleň 24 15317
Celkem KN 1225 3808508
Par. DKM 1225 3808508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 112
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 166
byt.z. byt 9
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 20
LV 237
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2008
THM-V 1:1000 01.10.1981 26.05.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:51

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.