k.ú.: 702331 - Nedvězí u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578452 - Nedvězí NUTS5 CZ0533578452
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 9800
orná půda 94 2238414
zahrada 140 96460
travní p. mez, stráň 12 14925
travní p. 252 1647887
lesní poz 88 616250
vodní pl. nádrž umělá 6 1363
vodní pl. rybník 10 35755
vodní pl. tok přirozený 3 2598
vodní pl. zamokřená pl. 3 525
zast. pl. zbořeniště 5 813
zast. pl. 158 50512
ostat.pl. jiná plocha 64 42150
ostat.pl. manipulační pl. 30 48540
ostat.pl. mez, stráň 6 3822
ostat.pl. neplodná půda 47 28710
ostat.pl. ostat.komunikace 82 102293
ostat.pl. pohřeb. 1 1120
ostat.pl. silnice 2 39477
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4254
Celkem KN 1005 4985668
Par. KMD 1005 4985668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 7
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 153
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 157
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2008
S-SK GS 1:2880 1839 14.11.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.