k.ú.: 702480 - Staré Nechanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 544 3779361
zahrada 166 98790
ovoc. sad 5 15584
travní p. 32 44716
lesní poz 114 3564967
vodní pl. nádrž přírodní 2 1061
vodní pl. nádrž umělá 3 27099
vodní pl. rybník 16 200787
vodní pl. tok přirozený 18 8406
vodní pl. tok umělý 37 10612
zast. pl. společný dvůr 4 1219
zast. pl. zbořeniště 2 936
zast. pl. 231 113095
ostat.pl. jiná plocha 79 65859
ostat.pl. manipulační pl. 31 76894
ostat.pl. neplodná půda 6 1476
ostat.pl. ostat.komunikace 189 189337
ostat.pl. silnice 31 55005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6582
ostat.pl. zeleň 10 7945
Celkem KN 1524 8269731
Par. DKM 1524 8269731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 125
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 213
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 335
spoluvlastník 609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.07.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.