k.ú.: 702501 - Něchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545171 - Trhové Sviny NUTS5 CZ0311545171
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 1865300
zahrada 37 45927
ovoc. sad 2 3174
travní p. 165 447835
lesní poz 90 815405
vodní pl. nádrž umělá 10 2177
vodní pl. rybník 6 8940
vodní pl. tok umělý 28 6345
vodní pl. zamokřená pl. 43 29735
zast. pl. 77 30110
ostat.pl. jiná plocha 36 13829
ostat.pl. manipulační pl. 11 15503
ostat.pl. neplodná půda 16 8527
ostat.pl. ostat.komunikace 47 41867
ostat.pl. silnice 1 14942
Celkem KN 839 3349616
Par. KMD 839 3349616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 70
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 89
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2016
KM-D 1:2000 28.12.2000 07.04.2016 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 02:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.