k.ú.: 702528 - Todně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545171 - Trhové Sviny NUTS5 CZ0311545171
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3053
orná půda 307 1942195
zahrada 43 37574
travní p. mez, stráň 2 1361
travní p. 149 404321
lesní poz 349 1875684
vodní pl. nádrž umělá 2 2384
vodní pl. rybník 3 3022
vodní pl. tok přirozený 4 3951
vodní pl. tok umělý 2 145
vodní pl. zamokřená pl. 57 153591
zast. pl. zbořeniště 1 142
zast. pl. 74 33375
ostat.pl. jiná plocha 44 16870
ostat.pl. manipulační pl. 16 21716
ostat.pl. neplodná půda 17 19591
ostat.pl. ostat.komunikace 55 64340
ostat.pl. silnice 4 10996
ostat.pl. zeleň 4 2164
Celkem KN 1135 4596475
Par. KMD 1135 4596475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 69
LV 117
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2016
KM-D 1:2000 28.12.2000 27.10.2016 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 15:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.