k.ú.: 702595 - Nechvalín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586439 - Nechvalín NUTS5 CZ0645586439
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 960 1041205
vinice 683 701643
zahrada 171 134470
ovoc. sad 1174 1397517
travní p. 38 118901
lesní poz 8 543145
vodní pl. nádrž umělá 1 1953
vodní pl. tok umělý 60 23970
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 18 2406
zast. pl. 172 71317
ostat.pl. jiná plocha 83 36411
ostat.pl. manipulační pl. 90 41527
ostat.pl. neplodná půda 56 12471
ostat.pl. ostat.komunikace 327 88214
ostat.pl. pohřeb. 6 2059
ostat.pl. silnice 8 21037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7420
ostat.pl. zeleň 12 1969
Celkem KN 3874 4247637
Par. KMD 3874 4247637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 159
LV 360
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 03.01.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 22.05.2022 19:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.