k.ú.: 702609 - Bernov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 211928
zahrada 56 43743
travní p. 407 2049471
lesní poz les(ne hospodář) 158 4468083
lesní poz ostat.komunikace 1 219
lesní poz 14 63684
vodní pl. nádrž umělá 1 1294
vodní pl. tok přirozený 1 2726
vodní pl. tok umělý 1 2895
vodní pl. zamokřená pl. 20 61219
zast. pl. zbořeniště 82 16248
zast. pl. 226 34711
ostat.pl. jiná plocha 86 125955
ostat.pl. manipulační pl. 21 37383
ostat.pl. neplodná půda 38 57893
ostat.pl. ostat.komunikace 120 134867
ostat.pl. silnice 5 14451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1174
Celkem KN 1308 7327944
Par. KMD 1308 7327944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 225
LV 213
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 20:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.