k.ú.: 702617 - Lesík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 146598
zahrada 16 9505
travní p. 260 1795855
lesní poz les(ne hospodář) 21 100168
lesní poz 58 736032
vodní pl. nádrž umělá 6 131389
vodní pl. tok přirozený 5 1524
vodní pl. zamokřená pl. 2 8692
zast. pl. zbořeniště 21 6290
zast. pl. 136 18703
ostat.pl. jiná plocha 52 21480
ostat.pl. neplodná půda 50 48825
ostat.pl. ostat.komunikace 61 38414
ostat.pl. silnice 7 25406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 3596
Celkem KN 725 3092477
Par. DKM 2 6397
Par. KMD 723 3086080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 135
LV 164
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.