k.ú.: 702633 - Oldřichov u Nejdku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 21671
zahrada 6 2521
travní p. 49 178306
lesní poz les(ne hospodář) 114 7001715
lesní poz 1 3426
vodní pl. tok umělý 2 1241
vodní pl. zamokřená pl. 1 683
zast. pl. zbořeniště 3 522
zast. pl. 46 7359
ostat.pl. dráha 1 74027
ostat.pl. jiná plocha 29 16676
ostat.pl. manipulační pl. 2 1472
ostat.pl. neplodná půda 32 33596
ostat.pl. ostat.komunikace 55 42954
ostat.pl. silnice 3 69019
ostat.pl. zeleň 4 4573
Celkem KN 353 7459761
Par. KMD 353 7459761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če jiná st. 2
Celkem BUD 45
LV 61
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.