k.ú.: 702641 - Rudné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 578029 - Vysoká Pec NUTS5 CZ0412578029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 6070
zahrada 20 11071
travní p. 388 2682040
lesní poz les(ne hospodář) 106 6759397
lesní poz 44 266463
vodní pl. nádrž umělá 3 25679
vodní pl. rybník 1 2385
vodní pl. tok přirozený 13 28748
vodní pl. tok umělý 2 2720
zast. pl. zbořeniště 71 11289
zast. pl. 184 30744
ostat.pl. jiná plocha 37 16376
ostat.pl. neplodná půda 55 74494
ostat.pl. ostat.komunikace 109 132845
ostat.pl. pohřeb. 1 3204
ostat.pl. silnice 5 29836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2348
ostat.pl. zeleň 5 6548
Celkem KN 1047 10092257
Par. DKM 630 3046011
Par. KMD 417 7046246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 173
LV 200
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.11.2021 1:1000 30.11.2021 *) KoPÚ Rudné
KMD 1:1000 10.05.2010
S-SK GS 1:2880 1842 10.05.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 14:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.