k.ú.: 702650 - Tisová u Nejdku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 36884
zahrada 56 55463
travní p. 259 656831
lesní poz les(ne hospodář) 192 3979167
vodní pl. nádrž umělá 3 2162
vodní pl. tok přirozený 1 1097
zast. pl. zbořeniště 15 2286
zast. pl. 187 28729
ostat.pl. dráha 3 89390
ostat.pl. jiná plocha 98 246221
ostat.pl. manipulační pl. 3 947
ostat.pl. neplodná půda 163 67276
ostat.pl. ostat.komunikace 102 67549
ostat.pl. silnice 1 29639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7078
Celkem KN 1118 5270719
Par. KMD 1118 5270719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 179
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 182
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.