k.ú.: 702668 - Vysoká Pec u Nejdku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 578029 - Vysoká Pec NUTS5 CZ0412578029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 312
zahrada 39 21319
travní p. 202 831524
lesní poz les(ne hospodář) 49 1242673
lesní poz 70 857609
vodní pl. nádrž umělá 2 5419
vodní pl. rybník 2 8741
vodní pl. tok přirozený 10 17578
vodní pl. tok umělý 4 2484
zast. pl. zbořeniště 8 1185
zast. pl. 118 17800
ostat.pl. dráha 1 1760
ostat.pl. jiná plocha 20 4110
ostat.pl. neplodná půda 80 181945
ostat.pl. ostat.komunikace 62 63633
ostat.pl. silnice 3 8744
Celkem KN 671 3266836
Par. DKM 403 1720131
Par. KMD 268 1546705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 56
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 113
LV 129
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2022 1:1000 10.03.2022 *) KoPÚ Vysoká Pec u Nejdku
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.