k.ú.: 702731 - Nekoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580686 - Nekoř NUTS5 CZ0534580686
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 4283881
zahrada 638 565691
ovoc. sad 3 8801
travní p. 1043 2557214
lesní poz les s budovou 1 74
lesní poz ostat.komunikace 1 345
lesní poz 599 2257159
vodní pl. nádrž umělá 9 116449
vodní pl. tok přirozený 53 195024
vodní pl. tok umělý 3 3705
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 88
zast. pl. společný dvůr 6 743
zast. pl. zbořeniště 40 4982
zast. pl. 761 139046
ostat.pl. jiná plocha 590 289749
ostat.pl. manipulační pl. 7 16849
ostat.pl. neplodná půda 25 13323
ostat.pl. ostat.komunikace 315 308175
ostat.pl. pohřeb. 1 1766
ostat.pl. silnice 38 133386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 42125
ostat.pl. zeleň 39 14395
Celkem KN 4854 10952970
Par. DKM 2 3508
Par. KMD 4846 10939209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 234
č.p. rod.rekr 51
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 95
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 727
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 53
LV 880
spoluvlastník 1251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 23.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 01:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.